Tiếng Việt cho Vanilla - Vietnamese Locales 1.1

Bản Việt hóa cho Vanilla phiên bản 2.0.17

Bản locale Tiếng Việt. Tác giả: Le Trung Sin; sin.trunganh at gmail dot com. Cách dùng: Unzip và copy vào thư mục: /vanilla_home/locales -> /vanilla_home/locales/Vietnamese/definitions.php. Sau đó Enable trong Admin->Locales

Screenshots

Questions

No questions yet.