Please upgrade here. These earlier versions are no longer being updated and have security issues.
HackerOne users: Testing against this community violates our program's Terms of Service and will result in your bounty being denied.

Nie działa

This discussion is related to the Polski Locale addon.
edited July 2011 in Vanilla 2.0 - 2.8
Te tłumaczenie nie działa! Włączam a i tak wszystko jest po ANG!!!!
Tagged:

Answers

 • edited August 2011
  Helo! Polish Locale is quite good translated but as lop16 said it is not working - could the author of the translation sade some light on us please?
 • Hi! I think I found the solution - in definitions.php there is an error in naming 'LocaleKey':

  ***
  $LocaleInfo['LocaleKey'] = array( // The locale key must match the folder the locale is in.
  ***

  It is 'Polski' - but should be 'polski' - and it have to match the folder the locale is in (so the folder name should be polski - rename the folder to a phrase with only alphanumeric characters (no spaces, dashes, etc). Example: "polski")

  I did just that - and cleared the .ini files in your /cache folder after adding a new translation file - cache folder is in vanilla installation folder on the server (via FTP).

  Now it works like a charm.

  Thanks to the translator for a good job.
 • w11kubaw11kuba New
  edited August 2011
  Może autor zaktualizuje plik, bo wystarczy zmienić jedną litrerę i nie będzie już wielu, wielu kłopotów.

  Oczywiście spolszczenie bez zastrzeżeń. Dzięki.  Maybe author could update this locale, because it makes problems. I think it isn't difficult to change one letter.

  The translation is very good. Thanks.
 • Yup, it works now. Some of the translated words sound funny though, like "kokpit" ;-)
 • AvaineAvaine New
  edited March 2012

  Works good with fix by StudioZ2.

  // Ye, kokpit :P http://www.youtube.com/watch?v=j0g2n5TXxRM

 • Działa po powyższej poprawce, ale tłumaczenie jest słabej jakości... (tak czy inaczej dzięki za 'bazę'...)

 • Polish language is still not working, although I used your instructions
  //
  język polski nadal nie działa, chociaż zastosowałem wasze wskazówki

  Kiedy postawiłem vanille pierwszy raz dla testów jakoś mi się udało zmienić na jezyk polski a teraz postawiłem forum jeszcze raz i nie działa, dziwne

  When I put vanille to test the first time I somehow managed to change the Polish language forum and now I put more time and does not work, strange

 • MI też nie działa.

Sign In or Register to comment.