Please upgrade here. These earlier versions are no longer being updated and have security issues.
HackerOne users: Testing against this community violates our program's Terms of Service and will result in your bounty being denied.
Options

Nie działa

edited July 2011 in Vanilla 2.0 - 2.8
Te tłumaczenie nie działa! Włączam a i tak wszystko jest po ANG!!!!
Tagged:

Answers

 • Options
  edited August 2011
  Helo! Polish Locale is quite good translated but as lop16 said it is not working - could the author of the translation sade some light on us please?
 • Options
  Hi! I think I found the solution - in definitions.php there is an error in naming 'LocaleKey':

  ***
  $LocaleInfo['LocaleKey'] = array( // The locale key must match the folder the locale is in.
  ***

  It is 'Polski' - but should be 'polski' - and it have to match the folder the locale is in (so the folder name should be polski - rename the folder to a phrase with only alphanumeric characters (no spaces, dashes, etc). Example: "polski")

  I did just that - and cleared the .ini files in your /cache folder after adding a new translation file - cache folder is in vanilla installation folder on the server (via FTP).

  Now it works like a charm.

  Thanks to the translator for a good job.
 • Options
  w11kubaw11kuba New
  edited August 2011
  Może autor zaktualizuje plik, bo wystarczy zmienić jedną litrerę i nie będzie już wielu, wielu kłopotów.

  Oczywiście spolszczenie bez zastrzeżeń. Dzięki.  Maybe author could update this locale, because it makes problems. I think it isn't difficult to change one letter.

  The translation is very good. Thanks.
 • Options
  Yup, it works now. Some of the translated words sound funny though, like "kokpit" ;-)
 • Options
  AvaineAvaine New
  edited March 2012

  Works good with fix by StudioZ2.

  // Ye, kokpit :P http://www.youtube.com/watch?v=j0g2n5TXxRM

 • Options

  Działa po powyższej poprawce, ale tłumaczenie jest słabej jakości... (tak czy inaczej dzięki za 'bazę'...)

 • Options

  Polish language is still not working, although I used your instructions
  //
  język polski nadal nie działa, chociaż zastosowałem wasze wskazówki

  Kiedy postawiłem vanille pierwszy raz dla testów jakoś mi się udało zmienić na jezyk polski a teraz postawiłem forum jeszcze raz i nie działa, dziwne

  When I put vanille to test the first time I somehow managed to change the Polish language forum and now I put more time and does not work, strange

 • Options

  MI też nie działa.

Sign In or Register to comment.