Please upgrade here. These earlier versions are no longer being updated and have security issues.
HackerOne users: Testing against this community violates our program's Terms of Service and will result in your bounty being denied.
Options

Another Sticky different from Announcement ?

edited February 2012 in Vanilla 2.0 - 2.8

Hi everyone, as we see that vanilla 2 only gives us the option to choose Discussion as Announcement or not, and some of you want more option. I create one field in the database, and edit some files, so I can have more than 1 option but still get error.
Please have a look at these link

image
image

When I quick edit in topic I got something like this, and this does not redirect me to discussions page.
image
image

Any suggestions ?

Answers

 • Options

  làm site thương mại điện tử à :D
  cũng đang làm: http://bh8.vn
  sao không đổi anounce thành VIP luôn cho nhanh đi cậu

 • Options

  bh8vn said:
  làm site thương mại điện tử à :D
  cũng đang làm: http://bh8.vn
  sao không đổi anounce thành VIP luôn cho nhanh đi cậu

  mình làm thử cho vui :) , sửa xem coi được hay không, còn từ Announcement về VIP thì được rồi. Nhưng nếu mình muốn Announcement của forum khác với VIP Topic được trả tiền thì sao bạn :P ?

  BTW, theme của bạn đẹp quá :)

 • Options

  ban đầu với ban sau, ý cậu là cậu muốn gì, tớ thấy cậu làm xong hết rồi thây?
  Cái không redirect thì tớ chịu, nếu là VIP thì thường đầu cần phải sửa thế, = sms hoặc admin vào sửa bài thui chứ :D

 • Options

  bh8vn said:
  ban đầu với ban sau, ý cậu là cậu muốn gì, tớ thấy cậu làm xong hết rồi thây?
  Cái không redirect thì tớ chịu, nếu là VIP thì thường đầu cần phải sửa thế, = sms hoặc admin vào sửa bài thui chứ :D

  Tại muốn làm cho nó hoàn thiện. Nói chung mình thấy phân biệt rõ Announcement với VIP thì hay hơn . Site bạn đầy đủ rồi, cả SMS cũng có . Mình chỉ làm cho vui, sửa cái gì thấy thích chứ không làm hơn :)

 • Options
  422422 Developer MVP

  Curry sauce with that ?

  There was an error rendering this rich post.

 • Options

  Nếu là cái sticky nhưng nó chưa stick thì tớ có thể giúp được còn cái sticky lúc unVIP nó không redirect thì cậu tự sửa @_@

 • Options

  I DO WANT SOMETHING LIKE THIS, WITH MORE FIELDS TO DEFINE, ARE YOU CORRECTED OR NOT ?

Sign In or Register to comment.