Please upgrade here. These earlier versions are no longer being updated and have security issues.
HackerOne users: Testing against this community violates our program's Terms of Service and will result in your bounty being denied.
Options

Hỏi về cách cài đặt

Ai biết cách cài đặt addon này vui lòng hướng dẫn cụ thể cho mình với, mình giải nén vào thư mực locales rồi, xóa cache rồi, enable rồi mà chưa được. không hiểu sao nữa :( mong được giúp đỡ, xin cảm ơn nhiều

Comments

Sign In or Register to comment.