HackerOne users: Testing against this community violates our program's Terms of Service and will result in your bounty being denied.
Options

Về việc không Việt hóa được cho Vanilla

Mình đã tìm hiểu cách việt hóa Vanilla. Nó đơn giản là định nghĩa cụm từ tiếng Anh đó bằng một cụm từ tiếng Việt trong tập tin /locale/ViVN/definitions.php
bằng cấu trúc $Definition['abc']='123';

Một vấn đề xảy ra là các cụm từ có dấu nháy (') thì không thể việt hóa được. Bạn nào cho mình hỏi cách khắc phục cụ thể

Ví dụ:
You've asked questions that now have answers. Make sure you accept/reject the answers.
It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Rất mong câu trả lời từ các bạn

Comments

  • Options

    Cho e hỏi cách đăng kí lại tài khoản do quyên mật khẩu vào cài lại không được a

Sign In or Register to comment.